Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Ανακατασκευή οδού προς Φυρή άμμο»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού προς Χαλκό»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Συντήρηση δεξαμενών και αντλιοστασίων γ’ φάση» Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 11η  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και...

Διακήρυξης δημοπρασίας: «Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης: «Εκθεσιακός χώρος για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 31η του μηνός Αύγουστο του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Κυθήρων ( Χώρα...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου  πρέσας χωρητικότητας 16m3» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (περίληψη διακήρυξης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 Ο Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν.3852/2010 δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως ισχύουν ε) την αριθ. 16/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για...

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Κυθήρων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Κυθήρων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Γυμνασίου Κυθήρων...

Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι» O Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...