Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

Δημοτική επιτροπή (από 2024)

Η Δημοτική Επιτροπή ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 2024 αντικαθιστώντας την Οικονομική Επιτροπή. Από εδώ μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε προσκλήσεις συνεδριάσεων της επιτροπής.

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων 2024

01-2024, 02-2024, 03-2024, 04-2024, 05-2024, 06-2024, 07-2024, 08-2024, 09-2024, 10-2024

Αποφάσεις Επιτροπής 2024
Τα αρχεία είναι συμπιεσμένα σε μορφή zip. Για να δείτε τις αποφάσεις χρησιμοποιήστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης όπως πχ το winrar.

Συνεδρίαση 1 | Συνεδρίαση 2 | Συνεδρίαση 3 | Συνεδρίαση 4 | Συνεδρίαση 5 | Συνεδρίαση 6 | Συνεδρίαση 7 | Συνεδρίαση 8 | Συνεδρίαση 9 | Συνεδρίαση 10 | Συνεδρίαση 11 | Συνεδρίαση 12 | Συνεδρίαση 13 | Συνεδρίαση 14 | Συνεδρίαση 15 | Συνεδρίαση 16 | Συνεδρίαση 17 | Συνεδρίαση 18 | Συνεδρίαση 19 | Συνεδρίαση 20


Οικονομική Επιτροπή (2021 - 2023)

Εδώ μπορείτε να δείτε ή και να κατεβάσετε προσκλήσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων.

Αρχεία