Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για προμήθεια με τίτλο «Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλεμετρίας και Αυτόματου Ελέγχου των Υποδομών Ύδρευσης της Δ.Ε. Κυθήρων» Προϋπολογισμού 2.470.700,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης