Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης

Εδώ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου μας καθώς και χρήσιμα ψηφιακά έντυπα για να “κατεβάσετε”.


Τμήμα Ανάπτυξης


Προϊστάμενη: Άννα Μπουρνά
Υπεύθ. υπάλληλος: Άννα Μπουρνά
Επικοινωνία: +30 27363 20151, 27360 31755
email: anaptyxi@kythira.gr

Ψηφιακά έντυπα


Καταστήματα Υγειονομικού


Προϊστάμενη: Άννα Μπουρνά
Υπεύθ. υπάλληλος: Άννα Μπουρνά
Επικοινωνία: +30 27363 20151, 27360 31755
email: anaptyxi@kythira.gr

Ψηφιακά έντυπα


Γραφείο Παιδείας


Προϊστάμενος: Άννα Μπουρνά
Υπεύθ. υπάλληλος: Άννα Μπουρνά
Επικοινωνία: +30 27363 20151,27360 31755
email: anaptyxi@kythira.gr

Ψηφιακά έντυπα