Τεχνική – Αυτοτελές τμήμα

Τεχνικές υπηρεσίες Δήμου Κυθήρων

Εδώ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας καθώς και χρήσιμα ψηφιακά έντυπα για να “κατεβάσετε”.


Τεχνική Υπηρεσία


Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Στάθης
Υπεύθ. υπάλληλος: Κωνσταντίνος Στάθης
Επικοινωνία: +30 27363 20155, 27360 31213
email: ty@kythira.gr

Ψηφιακά έντυπα

  • Σύντομα διαθέσιμα

Υπηρεσία Ύδρευσης & Αποχέτευσης


Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Στάθης
Υπεύθ. υπάλληλος: Παναγιώτης Θ. Πρωτοψάλτης
Επικοινωνία: +30 27363 20117, 27360 31213
email: takisp@kythira.gr


Κατεβάστε από εδώ τις εξετάσεις των υδάτων
Εξετάσεις υδάτων 2021

Εξετάσεις υδάτων 2022


Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού


Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Στάθης
Υπεύθ. υπάλληλος: Κωνσταντίνος Στάθης
Επικοινωνία: +30 27363 20155, 27360 31213

email: ty@kythira.gr

Ψηφιακά έντυπα

  • Σύντομα διαθέσιμα