Προκήρυξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

O Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας τοπικών οδών»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του Υποέργου 2: «Συντήρηση, ανάδειξη, αποκατάσταση και επανάχρηση δημοτικών ακινήτων Τ.Κ. Μητάτων, (Παλαιό ΔΣ, Κοινοτικό γραφείο και περιβάλλων χώρος)» Οι πιστώσεις προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυθήρων

Ο Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου που θα στεγάσει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων. Το κτίριο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδόν από 150 τμ έως 300 τ.μ (αντίγραφο κάτοψης...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ποταμού Αντικυθήρων και συνοδευτικές εργασίες»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ποταμού Αντικυθήρων και συνοδευτικές εργασίες» Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 27η  του μηνός  Μαΐου του έτους...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του κτιρίου στον λιμένα του Διακοφτιου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΦΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚυθήρωνΣύμφωνα με την αιθμ.8/2022 απόφαση του...

Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2022-2023

Ο δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  με ΣΑΕ 330 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Ανακατασκευή οδού προς Φυρή άμμο»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού προς Χαλκό»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...