Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Το  Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κυθήρων αποτελείται από 15 μέλη :

Πλειοψηφία

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος)
ΒΑΡΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΑΤΣΕΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Μείζων Μειοψηφία

ΣΟΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιπρόεδρος)
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ελάσσων Μειοψηφία

ΣΟΦΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (Γραμματέας)
ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο Κωνσταντίνος Καψάλης ενώ αντιδήμαρχοι έχουν οριστεί ο Γεώργιος-Αγγελος Στρατηγός, ο  Γεώργιος Κομηνός , ο Παναγιώτης Ζαντιώτης , ο Δημήτριος Καλλίγερος ο και ο Ιωάννης Κατσανεβάκης.

Κατεβάστε τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου κάνοντας κλικ εδώ