Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κυθήρων αποτελείται από 17 μέλη :

Πλειοψηφία

ΒΕΝΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μείζων Μειοψηφία

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ελάσσων Μειοψηφία

ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΙΔΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΑΤΣΕΑ

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο Εμμανουήλ Στάθης ενώ αντιδήμαρχοι έχουν οριστεί ο Χαράλαμπος Σούγιαννης, ο Παναγιώτης Ζαντιώτης ο  Γεώργιος Κομηνός και ο Ιωάννης Κατσανεβάκης.

Κατεβάστε τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου κάνοντας κλικ εδώ