Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως...

Απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. στην προσφυγή του κ. Νικολάου Μαγουλά

Μετά την από 29/12/2022 προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Μαγουλά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Στάθης απέστειλε στον κ. Μαγουλά σχετική απάντηση. Διαβάστε τη εδώ

Περίληψη διακήρυξης του Υποέργου1:«Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων – διασύνδεση δεξαμενών»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Πρόσκληση στην Επίσημη Δοξολογία για το Νέο Έτος

Ο Δήμαρχος Κυθήρων σας προσκαλεί  στην Επίσημη Δοξολογία για το Νέο Έτος που θα τελεσθεί στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Εσταυρωμένου Χώρας χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ την Κυριακή...

Διακήρυξη έργου: «Συντήρηση, ανάδειξη, αποκατάσταση και επανάχρηση “Βιτζαμανείου Σχολής” και όμορων δημοτικών ακινήτων (Αστυν. Τμήμα) στη Χώρα Κυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 6η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός...

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας

Ο Δήμαρχος  Κυθήρων  έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής » 2)  Τις  διατάξεις  του...