Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 3/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΛΞΩΛΨ-ΣΜΡ αποφασίστηκε η έγκριση της έναρξης της διαδικασίας κύρωσης...

Εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Κυθήρων για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Σχετικά έντυπα: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ | ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ Ανακοινώνεται ότι για...

Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία

Με τον νόμο 4837/2021 θεσπίστηκε ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η παροχή της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία δεν αποστερεί τον ωφελούμενο από την λήψη τυχόν...

Ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο

Ο Δήμος Κυθήρων, στα πλαίσια του N. 5036/2023 (ΦΕΚ 77/28.03.2023 τεύχος Α') «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον δήμο Κυθήρων»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με 8μηνη σύμβαση

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κυθήρων που εδρεύει στα Κύθηρα της...

Ανακοίνωση πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης (2 ) διάρκειας στο Πνευματικό &. Πολιτιστικό Κέντρο Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί Δήμου Κυθήρων. Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Δυσκολία στην αποκομιδή απορριμμάτων τις επόμενες ημέρες

Ανακοινώνουμε ότι τρεις υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας νοσούν με covid-19 και ως εκ τούτου η περισυλλογή απορριμμάτων στο νησί θα γίνεται με δυσκολία και με αργούς ρυθμούς...