Απάντηση του ΥΠΕΝ στο Δήμαρχο Κυθήρων για τις οικοδομικές άδειες

Απάντηση του ΥΠΕΝ στο Δήμαρχο Κυθήρων για τις οικοδομικές άδειες

Το 2019, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την 1268 απόφασή του έκρινε ότι οι αποφάσεις του Νομάρχη Μαγνησίας για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων στο Πήλιο, ήταν παράνομες και αντισυνταγματικές καθώς είχαν εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο (Νομάρχης) και όχι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (Προεδρικό Διάταγμα). Με την απόφαση αυτή προκλήθηκε τεράστια αναστάτωση σε όλη τη Χώρα καθώς δεκάδες Υπηρεσίες Δόμησης έπαυσαν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων που είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις Νομαρχών και όχι με Προεδρικό Διάταγμα. Συνακόλουθα, η ΥΔΟΜ Πειραιά που εξυπηρετεί και το Δήμο μας, έπραξε αναλόγως.

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης προέβη σε μεθοδικές ενέργειες προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τόσο προς τον Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη όσο και προς τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, ζητώντας να επιλυθεί το ζήτημα που προκάλεσε ασφυξία στις πολεοδομίες δεσμεύοντας περιουσίες ιδιωτών χωρίς ευθύνη των ιδίων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος (Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού) απέστειλε στο Δήμο μας το με αρ. πρωτ. 75788/1607/18-09-2020 έγγραφό του σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ) δεν έχει εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα αλλά συγκεκριμένα και περιοριστικά στους οικισμούς του Πηλίου. Όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο «για τους λοιπούς οριοθετημένους οικισμούς, εφόσον οι Νομαρχιακές Αποφάσεις καθορισμού των ορίων τους δεν έχουν ακυρωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια ή ανακληθεί με νέα διοικητική πράξη, εξακολουθούν να ισχύουν».

Συνεπώς, διευκρινίστηκε με ενέργειες του Δήμου μας ένα άκρως σοβαρό ζήτημα που δημιούργησε αναστάτωση σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης