Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 30/6/2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 30/6/2023

Δημοσιεύτικε στις 26 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής 30/06/2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων  την 30/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Κυθήρων οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Κυθήρων οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Έγκριση της 63/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 2023 και αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θέρους οικισμών Χώρας, Αβλέμωνα, Καψαλίου και Μητάτων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
 5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΦΥΡΗ ΑΜΜΟ», συμβατικής δαπάνης 60.510,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΟ», συμβατικής δαπάνης 74.944,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗ Ε.Δ.Ε. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΡΥΜΩΝΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΥΡΟΣ», συμβατικού αντικειμένου 145.336,35€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου ‘ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ Ε.Δ.Ε.” (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 8. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Α.Π.Ε.), 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου «ΟΔΟΣ ΜΟΡΜΟΡΗ ΑΒΛΕΜΩΝΑ», προϋπολογισμού μελέτης 403.325,81€ χωρίς Φ.Π.Α. και αρχικής συμβατικής δαπάνης 259.829,92€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 9. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΡΥΜΩΝΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΥΡΟΣ», προϋπολογισμού μελέτης 149.193,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Α.Π.Ε.), 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού μελέτης 80.697,74€ χωρίς Φ.Π.Α. και αρχικής συμβατικής δαπάνης 54.748,14€ χωρίς Φ.Π.Α., (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 11. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ», συμβατικής δαπάνης 67.887,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 12. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 13. Έγκριση της με 12-2023 απόφασης του ΔΣ του «Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου-Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής: Κωνσταντίνος Καψάλης).
 14. Έγκριση χορήγησης άδειας διαγράμμισης και σηματοδότησης τμήματος οδού στον οικισμό Ποταμού Κυθήρων για την στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων πελατών ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση και την αποβίβαση τους, καθώς και για την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών τους (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
 15. Έγκριση χορήγησης άδειας διαγράμμισης και σηματοδότησης τμήματος οδού στον οικισμό Χώρας Κυθήρων για την στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης, ταξί και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων πελατών ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση και την αποβίβαση τους, καθώς και για την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών τους (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
 16. Έγκριση μιας εισόδου και μιας εξόδου οχημάτων για την ‘Ανέγερση ισόγειου κτιρίου με στέγαστρο για χρήση βιοτεχνίας παρασκευής αρτοσκευασμάτων με πατάρι για χρήση γραφείων’ στην θέση «Λουριά» Πιτσινιάνικα εκτός σχεδίου πόλεως Τ.Κ. Καρβουνάδων Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
 17. Έγκριση 1ης (Υποχρεωτικής) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων έτους 2023.(εισηγητής Δημήτριος Καλλίγερος).
 18. Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΘΗΣ

Video