Πρόσκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

Πρόσκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 27 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία Διεξαγωγής 31/07/2022

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022),

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού, την 31/07/2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μεσημβρινή με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επανακαθορισμός τμήματος δημοτικής οδού προς παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων Κ.Υ.Ε. στον Ποταμό Κυθήρων (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  2. Καθορισμός Κοινοχρήστου Χώρου προς παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων Κ.Υ.Ε. στον οικισμό Μητάτων Κυθήρων (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  3. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χρήσης για την τοποθέτηση αναπηρικού αμαξιδίου και μικρού τραπεζιού στον οικισμό Χώρας Κυθήρων (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  4. Έγκριση χορήγησης άδειας στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου λόγω κινητικών προβλημάτων επί της κεντρικής οδού του οικισμού Ποταμού Κυθήρων (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  5. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χρήσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου (δημοτικής οδού) για τοποθέτηση προϊόντων καταστήματος τροφίμων στον οικισμό Χώρας Κυθήρων (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  6. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας τσιμεντόστρωσης τμήματος της παραλιακής δημοτικής οδού στο Διακόφτι Κυθήρων (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  7. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  8. Παραχώρηση θέσεων προσωρινής στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση αποσκευών πελατών σε τουριστική μονάδα στο Καψάλι Κυθήρων (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  9. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής με σκοπό τον χαρακτηρισμό των χώρων αιγιαλού ή αιγιαλού και παραλίας ή ζώνης λιμένα, περιοχών δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Νεάπολης Βοιών, καθώς και των αντίστοιχων του Α΄Λ/Τ Π. Μονεμβασίας και του Β΄ Λ/Τ Κυθήρων, υποτεταγμένων κλιμακίων της, ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2023. (εισηγ.: Δήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ