Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 30 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής 03/11/2023

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως ισχύει,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 03/11/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση οδών από φυσικές καταστροφές (Αλεξανδράδες)».
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας Πελαγίας και αντικατάσταση παλαιού καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή Λιναροβροχίων στην δεξαμενή Βίγλα Κυθήρων».
 3. Έγκριση 1ου Σ.Π.Ε. της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών ολοκλήρωσης και αναβάθμισης του Δημοτικού Ανοικτού Θεάτρου Ποταμού».
 4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας Πελαγίας και αντικατάσταση παλαιού καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή Λιναροβροχίων στη δεξαμενή Βίγλα Κυθήρων».
 5. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδών από φυσικές καταστροφές (Αλεξανδράδες)».
 6. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών ακινήτων (Επαρχείο)».
 7. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΡΥΜΩΝΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΥΡΟΣ».
 8. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ».
 9. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΦΥΡΗ ΑΜΜΟ».
 10. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ως Parking ΙΧ αυτοκινήτου για άτομο με κινητικά προβλήματα στον οικισμό Χώρας Κυθήρων.
 11. Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης ζώνης 800μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Στάθης