Συγγραφέας - webmaster

Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπράτησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Σύνδεση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης».

Με την υπ' αρίθμ. 14/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπράτησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού “Σύνδεση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης“ η 11/02/2021 ημέρα Πέμπτη και...

1η Συνεδρίαση ΔΣ για το 2021

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής 29/01/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του κ. Εμμανουήλ Στάθη και με την παρουσία του Δημάρχου Κυθήρων κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη. Το...

Υπογραφή Συμβάσεων Έργων από το Δήμαρχο

Την Παρασκευή 29/01/2021 ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης". Το έργο έχει προϋπολογισμό 74.000,00€ και το ποσό της σύμβασης...

Υπογραφή Συμβάσεων Έργων από το Δήμαρχο

Την Πέμπτη 28/01/2021 ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τις συμβάσεις εκτέλεσης των εξής έργων: «Συντήρηση Δημαρχείου και Κτηρίου Τεχνικής Υπηρεσίας – ΓΕΦ». Το έργο έχει προϋπολογισμό 74.000,00€...

Αεροπορική Σύνδεση Κυθήρων – Θεσσαλονίκης

Μετά από αίτημα του Δημάρχου Κυθήρων κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη, η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN AIRLINES, αποφάσισε τον προγραμματισμό της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης των Κυθήρων με τη Θεσσαλονίκη, με...

Δημόσια γνωστοποίηση για την θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Κυθήρων

Ο Δήμαρχος Κυθήρων έχοντας υπόψη το άρθρο 161 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4623/19 και με την παρ.6 του...

Ψηφίστηκαν ο Προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Κυθήρων για το έτος 2021

Με δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης που έγιναν την Τρίτη 29/12/2020, υπερψηφίστηκαν ο Προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ – Πίνακας Στοχοθεσίας)...

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2020 για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2020 για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του...

Ανακοίνωση σχετικά με εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς

Λόγω των ειδικών μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, η επίσημη Δοξολογία για το Νέο Έτος 2021, θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ειδικά περιοριστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί από την...

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου η χρηματοδότηση του Δήμου Κυθήρων 29.760,00€ για την εκπόνηση «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων» (Σ.Φ.Η.Ο.), ύστερα από πρόταση που υπέβαλε πριν λίγες...