Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 07-02-2024, εγκρίθηκε ομόφωνα μόνο με τη θετική ψήφο της παράταξης της πλειοψηφίας, ο Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 2024, κατόπιν προηγούμενης ομόφωνης έγκρισής του και από το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, όπου τον είχε υπερψηφίσει και η μείζων αντιπολίτευση, που εκπροσωπείται στο Δ.Σ. με 2 Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο Προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου, όπως και όλοι οι Προϋπολογισμοί των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, συντάσσονται με βάση πολύ αυστηρές διαδικασίες και δημοσιονομικούς κανόνες που προβλέπονται στο Νόμο και πρέπει υποχρεωτικά να είναι ισοσκελισμένος, δηλαδή κάθε δαπάνη που προβλέπεται να αντιστοιχεί σε ανάλογο έσοδο, όχι γενικά και αόριστα, αλλά έσοδα συγκεκριμένα, θεσμοθετημένα και αντικειμενικά.

Οι βασικές παράμετροι του Προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου 2024, είναι οι ακόλουθες:

  1. Το ύψος του Προϋπολογισμού είναι 1.077.305,79€ και το μεγαλύτερο μέρος αυτού αποτελεί χρηματοδοτήσεις ειδικού σκοπού που αφορούν στην εκπόνηση λιμενικών μελετών.
  2. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι υποχρεωτικές για την συντήρηση των λιμενικών μας εγκαταστάσεων, όπως (ενδεικτικά): χρωματισμοί, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση εγκαταστάσεων και λιμενικών κτιρίων, συντήρηση και προμήθειες καρτών για τα pillars κ.λπ.
  3. Περιλαμβάνονται οι σταθερές επαναλαμβανόμενες δαπάνες όπως η απόδοση φόρων και κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, οι αμοιβές λογιστών και ορκωτών, οι διαφόρων ειδών εισφορές, η υπηρεσία ασφάλειας Λιμένος Καψαλίου (ΥΑΛΕ) κ.λπ.
  4. Εντάσσεται ποσό 415.000€ που προέρχεται από χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας και του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) για την εκπόνηση λιμενικών μελετών στα ακόλουθα λιμάνια: Πλ. Άμμος, Αγ. Πατρικία, Αγ. Πελαγία, Καψάλι. Οι μελέτες αυτές είτε ήδη εκπονούνται είτε υπογράφεται η σύμβασή τους άμεσα, καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι σχετικοί διαγωνισμοί.
  5. Εντάσσεται ποσό 150.000€ που προέρχεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας για την εκτέλεση έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Διακοφτίου.
  6. Εντάσσεται δαπάνη για την σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένων και Αλιευτικών Καταφυγίων, για πρώτη φορά στο νησί μας.

Το σημαντικότερο εξ όλων των ανωτέρω, είναι οι μελέτες που εκπονούνται για τα λιμάνια των Κυθήρων. Είναι μελέτες εξειδικευμένες για τη χρηματοδότηση των οποίων η Δημοτική μας Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά άσκησαν σημαντική πίεση στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Είναι η πρώτη φορά στην πολυετή ιστορία του ΔΛΤ, που το Λιμενικό μας Ταμείο χρηματοδοτείται με τόσο μεγάλα ποσά και υλοποιεί πλήρεις τεχνικές μελέτες, από τις οποίες είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για την αναβάθμιση των λιμανιών μας που αποτελούν βασική υποδομή για ένα νησί.

Με αφορμή την ψήφιση του Προϋπολογισμού, ο Πρόεδρος του ΔΛΤ και Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καλλίγερος, δήλωσε τα εξής: «Το Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων έχει να παρουσιάσει αξιόλογο έργο και μεγάλες χρηματοδοτήσεις τα τελευταία χρόνια. Η δουλειά της Δημοτικής Αρχής είναι συστηματική και μεθοδική και για αυτό αποδίδει, αυτό εξάλλου είναι που κρίθηκε αδιαμφισβήτητα και στις πρόσφατες εκλογές. Το σημαντικότερο από όλα είναι η εκπόνηση των μελετών για την αναβάθμιση των λιμανιών μας, που γίνεται για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένα στο νησί μας. Αυτή είναι η ουσία του Προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου και όχι οι στερεότυπες επαναλαμβανόμενες εκφράσεις όλων των αντιπολιτεύσεων πανελλαδικά (π.χ. «ο Προϋπολογισμός δεν είναι αναπτυξιακός» κ.λπ.), που συνιστούν τυπική αντιπολιτευτική πρακτική, που πάντοτε εξαφανίζεται από τη συλλογική λήθη, σε αντίθεση με το έργο που πάντα θα παραμένει ζωντανό».

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης