Επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του 2023. Ο μεγαλύτερος στην ιστορία του Δήμου μας!

Επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του 2023. Ο μεγαλύτερος στην ιστορία του Δήμου μας!

Επικυρώθηκε και ξεκίνησε άμεσα να υλοποιείται ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2023, με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου. Ο Προϋπολογισμός έχει ύψος 26.440.603,34€, είναι απόλυτα ισοσκελισμένος και αποτελεί τον μεγαλύτερο σε ύψος στην ιστορία του Δήμου μας, χάρη στις πολλές χρηματοδοτήσεις έργων που έχει επιτύχει η Δημοτική μας Αρχή. Κατά την επικείμενη 1η Αναμόρφωσή του, ο Προϋπολογισμός θα αυξηθεί επιπλέον κατά (τουλάχιστον) 5.000.000€, υπερβαίνοντας το ποσόν των 31.000.000€, καθώς θα ενταχθεί και η τελευταία χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Καψαλίου, ενώ αναμένονται ακόμα περισσότερες μεγάλες χρηματοδοτήσεις τους επόμενους μήνες.

Στον Προϋπολογισμό του 2023 – στην συζήτηση και ψήφιση του οποίου απείχε σύσσωμη η Αντιπολίτευση – περιλαμβάνονται:

1. Η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 10%, για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια, παράλληλα με τη θέσπιση κοινωνικού τιμολογίου για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

2. Οι υποχρεωτικές λειτουργικές δαπάνες, όπως η μισθοδοσία, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι δαπάνες συντήρησης των δικτύων, υποδομών και κτιρίων του Δήμου, οι δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, καυσίμων κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες ηλεκτροφωτισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένες για το έτος 2023, λόγω των επαχθών ανατιμήσεων διεθνώς. Αυξημένες είναι και οι δαπάνες μισθοδοσίας (μέσω ΚΑΠ) καθώς ο Δήμος αναμένει την πρόσληψη 2 ακόμα μόνιμων υπαλλήλων (Μηχανικών) από την προκήρυξη 13Κ/2021/ΑΣΕΠ, η μισθοδοσία των οποίων πρέπει υποχρεωτικά να αποτυπωθεί στα έξοδα. Σημαντικά ποσά δεσμεύονται για υποχρεωτικές δαπάνες όπως η λογιστική εξυπηρέτηση, οι ορκωτοί λογιστές, η σύνταξη του ΟΠΔ, τα προγράμματα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης της OTS κ.λπ.

3. Τα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που συμβασιοποιήθηκαν ή δημοπρατήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις αλλά θα ολοκληρωθούν το 2023 ως συνεχιζόμενα, από διάφορες πηγές χρηματοδότησης (ενδεικτικά):

 • Αναβάθμιση παιδικών χαρών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
 • Συντήρηση Επαρχείου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
 • Μελέτες ολοκλήρωσης και αναβάθμισης Θεάτρου Ποταμού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
 • Οδοποιία προς Βεργωμένο ΤΚ Λιβαδίου (ΕΣΠΑ)
 • Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Πελαγίας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
 • Προμήθεια απορριμματοφόρου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 • Μονάδες αφαλάτωσης σε Αγ. Πελαγία και Διακόφτι (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
 • Οδός προς Χαλκό (ΠΔΕ)
 • Οδός προς Φυρή Άμμο (ΠΔΕ)
 • Οδός Ξερουλάκι – Καλαμαύρος (ΠΔΕ)
 • Γ΄ Φάση συντήρησης δεξαμενών και αντλιοστασίων (ΠΔΕ)
 • Οδός προς Βεργωμένο (ΕΣΠΑ)
 • Οδός Μόρμορη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
 • Αστικό Σχολείο (LEADER)
 • Νέα δίκτυα ύδρευσης (ΠΔΕ)
 • Νέα γήπεδα σε Ποταμό και Φριλιγκιάνικα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 • Ανάπλαση Ποταμού Αντικυθήρων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

4. Έργα και αναπτυξιακές δράσεις που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια δυνάμει Προγραμματικών Συμβάσεων εντάσσονται με το ποσό ετήσιας κατανομής όπως αυτό αποφασίζεται από την ίδια την Περιφέρεια, πλην όσων έργων έχουν ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση εκτέλεσης, οπότε εντάσσονται με το συνολικό ποσό της συμβάσεως. Τα έργα αυτά δημοπρατούνται με τη διαδικασία της Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης κατά το Π.Δ. 80/2016. Ενδεικτικά:

 • Νέος Παιδικός Σταθμός στα Λογοθετιάνικα (300.000€ – Περιφέρεια)
 • Δημοτική Οδοποιία – Β΄ Φάση (1.000.000€ – Περιφέρεια)
 • Αντιπλημμυρικά έργα στην Αγ. Πελαγία (750.000€ – Περιφέρεια)
 • Ανάπλαση Αβλέμωνα (4.000.000€ – Ταμείο Ανάκαμψης)
 • Νέα δίκτυα ύδρευσης 25 χλμ. (1.193.000€ – Πρόγραμμα Τρίτσης)
 • Νέες μονάδες αφαλάτωσης σε Παλαιόπολη, Καψάλι και Αντικύθηρα (1.860.000€ – Πρόγραμμα Τρίτσης)
 • Ανακαίνιση κτηρίων ΤΚ Μητάτων (850.000€ – Πρόγραμμα Τρίτσης)
 • Ανακαίνιση Βιτζαμανείου Σχολής και Α/Τ (514.000€ – Πρόγραμμα Τρίτσης)
 • Ηλεκτρικά Ποδήλατα (250.000€ – ΕΣΠΑ)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων (100.000€ – ΠΕΠ Αττικής)
 • Υπόγειοι Κάδοι (74.000€ – Πράσινο Ταμείο)
 • Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου (70.000€ – Πράσινο Ταμείο)

5. Έργα που δεν κατέστη εφικτό να ανατεθούν το 2022 καθώς και νέες εγγραφές έργων/προμηθειών/υπηρεσιών εξ ιδίων πόρων του Δήμου:

 • Ανάπλαση Βρύσης Μητάτων
 • Αντικατάσταση δικτύου αμιαντοσωλήνων στα Πιτσινιάνικα
 • Νέο δίκτυο ύδρευσης στα Σταθιάνικα
 • Επισκευή υδατοδεξαμενών πολιτικής προστασίας
 • Βελτίωση βατότητας τοπικών οδών
 • Οδοποιία Διακοπουλιάνικα – Καραβάς
 • Αγροτική οδοποιία 2023
 • Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας 2023
 • Τοποθέτηση μπαρών οδικού δικτύου
 • Αποκατάσταση παραλιακής οδού Πλ. Άμμου
 • Ανάπλαση κοινοτικής οδού στην Αγ. Άννα Χώρας
 • Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στα Λογοθετιάνικα
 • Συντήρηση κτηρίου Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Συντήρηση αρδευτικού Μυλοποτάμου
 • Αισθητική αναβάθμιση πηγών Μυλοποτάμου
 • Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης – δημιουργίας κόμβου Κάτω Λιβαδίου
 • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δημοτικής συγκοινωνίας
 • Συντήρηση Γέφυρας στο Διακόφτι
 • Οδοποιία στα Κυπριωτιάνικα
 • Ανακαίνιση ΔΣ Αρωνιαδίκων και Φριλιγκιανίκων
 • Ανακαίνιση Κοινοτικού Καταστήματος Λιβαδίου
 • Διάνοιξη οδών Διακοφτίου
 • Μελέτες ανάπλασης παραλιακού μετώπου Διακοφτίου
 • Διαγράμμιση οδού Λιμάνι – Αεροδρόμιο
 • Διαγράμμιση Parking Χώρας
 • Διαπλάτυνση οδού προς Αγ. Ελέσα
 • Αποκατάσταση οδού προς Αλεξανδράδες
 • Φωτισμός περιφερειακής οδού Χώρας (Λύκειο)

6. Οι δαπάνες πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής όπως σταθερά γίνεται εδώ και χρόνια, τις οποίες η Δημοτική Αρχή θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντικές για την εξωστρέφεια που οφείλει να έχει ο Δήμος.

7. Η δαπάνη παροχής επιδόματος στους αγροτικούς ιατρούς, που δίδεται από τον Δήμο μας εδώ και 4 χρόνια και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου και των περιφερειακών ιατρείων Κυθήρων και Αντικυθήρων.

8. Η επιχορήγηση 100.000€ προς το Νομικό Πρόσωπο (Πνευμ. Κέντρο-Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου, η οποία παραμένει διπλάσια από το ποσόν που δινόταν πριν το 2015 καθώς το Νομικό Πρόσωπο εξακολουθεί να έχει αυξημένες ανάγκες.

9. Η ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η Δημοτική Αρχή έχει εξασφαλίσει με πολύ κόπο, μεθοδικότητα και σκληρή καθημερινή δουλειά  πόρους ύψους 47,8 εκατομμύρια € (χωρίς να υπολογίζονται στο ποσό αυτόν τα έργα εξ ιδίων πόρων) για την εκτέλεση ουσιαστικών έργων ανάπτυξης μέσω της Περιφέρειας, του ΠΔΕ, του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, του LEADER, του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης κ.λπ. (πολλά από τα έργα αυτά ωρίμασαν μέσα από ίδιους πόρους του Δήμου και έτσι κατέστη εφικτή η χρηματοδότησή τους). Τελευταίες μεγάλες χρηματοδοτήσεις, τα 4.000.000€ για την Ανάπλαση του Αβλέμωνα και 5.000.000€ για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Καψαλίου (Βιολογικός).

Όλα αυτά τα έργα σχετίζονται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη των Κυθήρων, καθώς αυτό είναι και το σημαντικότερο όραμα της Δημοτικής μας Αρχής: η διαρκής αναβάθμιση όλων των υποδομών, ώστε το νησί να αποτελέσει έναν πραγματικά βιώσιμο τουριστικό προορισμό, όπου η αύξηση των επισκεπτών θα γίνει οργανωμένα και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ή να υποβαθμίζεται το φυσικό, δομημένο και ανθρωπογενές περιβάλλον του, όπως δυστυχώς συνέβη σε πολλά άλλα μέρη της πατρίδας μας.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πολιτική και τα επόμενα έτη, πράττοντας αυτό που γνωρίζει καλά: την χρηματοδότηση μεγάλων έργων προς όφελος όλων των κατοίκων και επισκεπτών του τόπου μας. 

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

 1. ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 2014-2023

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης