Προκηρύχθηκε το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κυθήρων

Προκηρύχθηκε το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κυθήρων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κυθήρων (ΔΕ Αντικυθήρων, Κυθήρων» με συνολικό προϋπολογισμό 802.100,38€ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Πρόκειται για ιστορική στιγμή για το νησί των Κυθήρων, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού, η πολεοδομική και χωροταξική οργάνωση αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα και συνολικά, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την τοπική οικονομική, τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη.

Επίσης, για πρώτη φορά, θα υπάρξει ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός και στο νησί των Αντικυθήρων.

Θα συνταχθούν:

  • Μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ)
  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από την ΜΠΣ ρυθμίσεων
  • Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ
  • Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης Υδατορεμάτων ως υποστηρικτική της ΜΠΣ

Ο Δήμος μας, ύστερα από τις επίμονες και τεκμηριωμένες ενέργειες του Δημάρχου μας κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη, εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα του Προγράμματος Εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4759/2020. Στις υπό εκπόνηση μελέτες θα ληφθούν υπόψη όλες οι πολεοδομικές κανονιστικές αποφάσεις που ήδη ισχύουν στα Κύθηρα καθώς και οι αποφάσεις προστασίας συγκεκριμένων οικισμών ή περιοχών.

Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αποτελούσε για δεκαετίες πεδίο συζητήσεων στο νησί μας και πλέον τίθεται σε άκρως ρεαλιστική βάση ολοκλήρωσης. Σε συνδυασμό με την Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας των Υποδομών των Κυθήρων, που ο Δήμαρχός μας έχει ζητήσει να χρηματοδοτηθεί για όλους τους νησιωτικούς Δήμους (ζήτημα το οποίο έθεσε δημόσια και κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στις 15/06), καθίσταται σαφές ότι το αναπτυξιακό μέλλον των Κυθήρων θα προστατευθεί από την άναρχη δόμηση, τις φαραωνικές επενδυτικές προτάσεις και κάθε δράση που άμεσα ή έμμεσα θα θέτει σε κίνδυνο το φυσικό, δομημένο, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των Κυθήρων.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 7/9/2022 και η αποσφράγιση θα γίνει στις 13/9/2022.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης