Ολοκληρώθηκαν οι προμελέτες για τον Βιολογικό Καθαρισμό της Αγίας Πελαγίας

Ολοκληρώθηκαν οι προμελέτες για τον Βιολογικό Καθαρισμό της Αγίας Πελαγίας

Ο Δήμος Κυθήρων, συνεχίζοντας με σταθερά βήματα την προσπάθειά του για οριστική επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων που δεν αντιμετωπίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, παρέλαβε πρόσφατα την «Προκαταρκτική μελέτη κατασκευής και λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού Αγ. Πελαγίας Νήσου Κυθήρων».

 

Η Προκαταρτική Μελέτη, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, εξετάζει σε στάδιο προκαταρκτικού σχεδιασμού-μελέτης σκοπιμότητας την υλοποίηση του έργου συγκέντρωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Αγ. Πελαγίας.

 

Στο πλαίσιο της Προκαταρτικής Μελέτης διερευνώνται εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια όσο και ελαχιστοποίησης οποιασδήποτε όχλησης. Εξετάζονται επίσης οι εναλλακτικές λύσεις ως προς το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με κριτήρια που σχετίζονται με την αποδοτικότητα της εγκατάστασης σε συνδυασμό με την ευκολία κατασκευής και συντήρησής της. Τέλος, διερευνάται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση. Η επαναχρησιμοποίηση κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών λυμάτων παρουσιάζει εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος

 

Το υπό σχεδίαση έργο θα περιλαμβάνει:

  • κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων σε θέση εκτός του οικισμού,
  • κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων το οποίο θα καλύπτει το σύνολο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Αγ. Πελαγίας,
  • κατασκευή αγωγού μεταφοράς από τον οικισμό μέχρι την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων,
  • κατασκευή των απαραίτητων αντλιοστασίων ακαθάρτων σε επιλεγμένες θέσεις του οικισμού,
  • έργα για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η Προκαταρτική Μελέτη θα αποτελέσει την βάση για την διεκδίκηση της χρηματοδότησης των οριστικών μελετών και της κατασκευής του έργου. Έργα όπως μια σύγχρονη μονάδα βιολογικού καθαρισμού απαιτούν σωστό σχεδιασμό και κυρίως μεθοδικό προγραμματισμό προκειμένου να μην υπάρξουν λάθη και αστοχίες, όπως δυστυχώς έχει γίνει στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις και στο νησί μας. Η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε ήδη το πρώτο βήμα για ένα ουσιαστικό έργο ανάπτυξης και πλέον προχωρά στην διεκδίκηση χρηματοδότησης για τις πλήρεις και οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης