Συνεχίζεται η διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων στα ακίνητα

Συνεχίζεται η διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων στα ακίνητα

Μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr οι πολίτες καλούνται να δηλώσουν στον οικείο Δήμο τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων, καθώς τυχόν ανακρίβειες επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην εφαρμοζόμενη για τα έσοδα των Δήμων νομοθεσία (άρθρο 2, νόμου 429/1976, παρ. 11 και 14, άρθρο 10, νόμου 1080/1980, παρ. 12 και 16, άρθρο 24, νόμου 2130/1993).

Για την ηλεκτρονική διόρθωση ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού από τον πολίτη. Αρκεί μόνο η ταυτοποίηση με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο Taxis.

Εάν για κάποιο ακίνητο δεν είναι δυνατή η δήλωση μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο, μέχρι 30 Ιουνίου 2020.


Για την υποβολή της δήλωσης που γίνεται αυτοπροσώπως στον Δήμο μας
, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
– Πρόσφατο Ε9 από το οποίο προκύπτει και το ΑΦΜ,
Τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει),
Πρόσφατο λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας,
–Κατάσταση με συνιδιοκτήτες ακινήτου, όπου υφίστανται,
– Αστυνομική ταυτότητα ή/και εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη προσέλευσης του ίδιου του ιδιοκτήτη.

Μετά την ημερομηνία αυτή (30/6) για τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε και προτρέπουμε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στα Κύθηρα και Αντικύθηρα να προβούν άμεσα στην διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων τους.

Στην ίδια πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβαίνουν στη δήλωση και των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (κτισμάτων και οικοπέδων) τους, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία (30.06.2020).

Πληροφορίες παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 27360 31213 (κα. Δήμητρα Πέππα).

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης