Απάντηση στην Ελάσσονα Μειοψηφία για τη στελέχωση της Τουριστικής Επιτροπής

Απάντηση στην Ελάσσονα Μειοψηφία για τη στελέχωση της Τουριστικής Επιτροπής

Κάθε πολίτης που διεκδικεί ρόλο και λόγο στα κοινά οφείλει πρώτα και πάνω από όλα να γνωρίζει με επάρκεια τη νομοθεσία που διέπει τον θεσμό που ζητεί ο ίδιος να υπηρετήσει. Αυτό ισχύει είτε για τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση είτε για τα πρόσωπα και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε Δήμους, Περιφέρειες αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Η γνώση της νομοθεσίας και των διαδικασιών είναι προϋπόθεση για την σωστή άσκηση των καθηκόντων των αιρετών και κυρίως για την έκφραση αντικειμενικών απόψεων που δεν θα παραπλανούν τους πολίτες δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις αλλά και μη υλοποιήσιμες προσδοκίες.

Η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας στο Δήμο μας, η παράταξη «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΔΩ» με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη Κοντολέοντα, αναφέρει στο τελευταίο Δελτίο Τύπου της σχετικά με τη στελέχωση της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΔΕΤΑΠ), στοιχεία που όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά αγνοούν βασικές πτυχές των δημοτικών διαδικασιών που μία δημοτική παράταξη έχει υποχρέωση να γνωρίζει όταν διεκδικεί ρόλο και λόγο στα κοινά του τόπου μας.

Συγκεκριμένα:

  1. Οι δημοτικές επιτροπές συγκροτούνται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Δ.Σ. με μοναδική αρμοδιότητα την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων προς το ΔΣ. Ειδικά στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΔΕΤΑΠ) σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του Ν.4555/2018. Συνεπώς η συγκρότηση της ΔΕΤΑΠ δεν ευρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Δημάρχου, αλλά προβλέπεται από τον ίδιο το Νόμο.
  2. Λανθασμένα η ελάσσων μειοψηφία αναφέρει στο σημείο 1 της ανακοίνωσής της ότι η ΔΕΤΑΠ πρέπει να διαχειρίζεται πόρους. Είναι σαφές από τη νομοθεσία ότι οι δημοτικές επιτροπές δεν έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης πόρων, δεν έχουν δική τους λογιστική διαχείριση ή προϋπολογισμό ούτε είναι αυτοδιοικούμενα και ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα, αλλά ο ρόλος τους είναι μόνο γνωμοδοτικός – εισηγητικός με τις τελικές αποφάσεις να αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣ.
  3. Η ΔΕΤΑΠ δεν συγκροτείται μόνο «για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σεζόν» αλλά για το σύνολο της δημοτικής θητείας. Δεν είναι συγκρότηση «ανάγκης» αλλά μία από τις τρέχουσες υπηρεσιακές αποφάσεις του ΔΣ που παρά την πανδημία λαμβάνονται κανονικά όπως συμβαίνει σε όλους τους Δήμους. Όπως έχουμε τονίσει και προγενέστερα, οι Δήμοι και τα όργανά τους δεν λαμβάνουν αποφάσεις μόνο για ό,τι αφορά την πανδημία αλλά για όλα τα τρέχοντα ζητήματα διότι η λειτουργία των Δήμων ούτε έχει ανασταλεί ούτε τελεί υπό περιορισμό.
  4. Η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία ΔΕΝ αποτελεί αρμοδιότητα της ΔΕΤΑΠ αλλά ούτε καν και του ΔΣ. Και αυτό διότι η πληρωμή ή όχι των νομίμων τελών (τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων, ύδρευσης, καθαριότητας, κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.) αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του νομοθέτη και όχι προϊόν θέλησης του κάθε Δημάρχου. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί διότι ο λαϊκισμός και τα εύκολα λόγια δίνουν και παίρνουν δυστυχώς και κάποιοι προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι «αν θέλει ο Δήμαρχος μπορεί να σας απαλλάξει από τα δημοτικά τέλη για 1 ή 2 χρόνια»! Πρόκειται για επικίνδυνο ψέμα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εξάλλου το ΔΣ Κυθήρων με την 31/2020 ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την προσωρινή απαλλαγή των αναλογούντων τελών (τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων, ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για τις πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα. Εξυπακούεται ότι απαλλαγή από το τέλος παρεπιδημούντων ή το τέλος ύδρευσης δεν έχει νόημα καθώς μια κλειστή επιχείρηση έχει μηδενικά έσοδα και μηδενική κατανάλωση νερού και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος απαλλαγής της. Αυτές είναι οι μοναδικές απαλλαγές που προβλέπονται στο Νόμο (ΠΝΠ 20-03-2020 άρθρο 37) και κάθε άλλη πρόταση, όσο απαραίτητη και αν είναι, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Εξάλλου, ο Δήμαρχός μας ως Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ και σε απόλυτη συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, έχει αποστείλει επιστολή σε όλους τους Δημάρχους νησιωτικών Δήμων της Χώρας με στόχο να συγκεντρωθούν και να κωδικοποιηθούν τα αιτήματα και οι προτάσεις των Δήμων για την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου, τα οποία μετά από επεξεργασία από το ΔΣ της ΚΕΔΕ θα τεθούν στην Κυβέρνηση για τη λήψη σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών.
  5. Η πρόταση της ελάσσονος μειοψηφίας για «μικρό και ευέλικτο σχήμα» και μη συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων στην ΔΕΤΑΠ είναι επίσης εκτός πραγματικότητας καθώς η συγκρότηση της ΔΕΤΑΠ προκύπτει από το Νόμο. Η ΔΕΤΑΠ έχει υποχρεωτικά ως Πρόεδρό της Δημοτικό Σύμβουλο και σε αυτή μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι και ιδιώτες με σχετική γνώση στα θέματα του τουρισμού. Συνεπώς δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου ή του ΔΣ ο τρόπος στελέχωσής της. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 παρ.9 Ν. 4635/2019 και του άρθρου 45 παρ.3 Ν. 4647/2019, προκύπτει σαφής αναλογία εκπροσώπησης προκειμένου η παράταξη του Δημάρχου να διαθέτει την πλειοψηφία στην Επιτροπή.

Η Δημοτική Αρχή, ήδη από το 2014, έθεσε πολύ ψηλά στην ατζέντα της το θέμα του τουρισμού. Καταρχήν βάζοντας σε τροχιά υλοποίησης μεγάλα και σημαντικά έργα που σχετίζονται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας και τα οποία επί χρόνια βρίσκονταν στις καλένδες. Πώς μπορούμε να μιλάμε εξάλλου για τουρισμό χωρίς επαρκή υδροδότηση, καλούς δρόμους, δίκτυα φωτισμού και καθαριότητα; Εκτός, όμως, από τον τομέα των υποδομών, υλοποιήσαμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διαφήμισης τόσο με τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις τουρισμού εντός και εκτός Ελλάδος όσο και με τη διάθεση σημαντικών δαπανών για προβολή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα κοινωνικά δίκτυα. Με την ολοκλήρωση του Master Plan για την τουριστική προβολή καθώς και του Destination Branding ο Δήμος μας θα αποκτήσει την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση και γνώση στα ζητήματα της τουριστικής προβολής και θα έχει στα χέρια του πολύτιμα εργαλεία που θα προκύπτουν από τους ειδικούς.

Η ΔΕΤΑΠ θα στελεχωθεί με απόφαση που θα ληφθεί στο προσεχές ΔΣ της Τετάρτης 6/5. Έχει ζητηθεί από τις δημοτικές παρατάξεις εδώ και αρκετό καιρό (καταρχήν προφορικά) και ήδη εδώ και κάποιες ημέρες εγγράφως, να προτείνουν τα μέλη που δικαιούνται στην 11μελή Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Η απαξίωση αυτών των θέσεων μέσα από μια έωλη θεωρητικολογία που απέχει από τις προβλέψεις του Νόμου και επί της ουσίας δεν προτείνει τίποτε συγκεκριμένο, δεν τιμά την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας, από την οποία αναμένουμε να προτείνει τους εκπροσώπους της στην ΔΕΤΑΠ όπως ορίζεται στο Νόμο προκειμένου με τις θέσεις και τις απόψεις τους να συμβάλλουν θετικά στην όλη διαδικασία.

Η ΔΕΤΑΠ με τη νέα της σύνθεση, θα προτείνει συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη, που δεν θα εξαντλούνται σε γενικότητες και θεωρίες, αλλά θα λαμβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσματα του Master Plan που θα είναι έτοιμο στους επόμενους μήνες και για το οποίο θα λαμβάνει γνώση καθ’ όλη τη διάρκεια δημιουργίας του, συμβάλλοντας σε αυτή.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης