Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 21 Ιουνίου 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Κυθήρων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα Κυθήρων, στις 25/6/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00’ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης εκ μέρους της ΚΤΥΠ ΑΕ στο Ε.Π. “Αττική 2014-2020” για τη μελέτη με τίτλο “Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Κυθήρων”, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός),
  2. Έκφραση απόψεων επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027, (εισηγητής: Εμμ. Στάθης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ