Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 19 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία Διεξαγωγής 29/02/2024

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις & συμπληρώσεις του, (άρθρο 7 του Ν. 5056/2023)

  Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε ειδική μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων και θα διεξαχθεί δια ζώσης, στις 29/2/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ.:

 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, (email: depitropi@kythira.gr) τα θέματα προς συζήτηση τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00μμ

 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι:

  1. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.
  2. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
  3. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.
  4. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση.

Για ενημέρωσή σας σχετικά με την διαδικασία αυτή σας στέλνουμε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Καψάλης

_________________________________________________________________________

Ερωτήματα 1ης λογοδοσίας 2024 – ΦΕΒ24
Απαντήσεις 1ης λογοδοσίας 2024 – ΦΕΒ24

 

Video