Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 21-1-2020 (2η)

Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 21-1-2020 (2η)

Δημοσιεύτικε στις 17 Ιανουαρίου 2020
Ημερομηνία Διεξαγωγής 21/01/2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύουν, του Ν.4555/2018 όπως ισχύουν και του άρθρου 3 παρ. 3δ του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα Κυθήρων, στις 21/1/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30′ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Κυθήρων 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση Ο.Π.Δ. Δήμου Κυθήρων 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος)