Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 19-2-2020

Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 19-2-2020

Δημοσιεύτικε στις 14 Φεβρουαρίου 2020
Ημερήσια Διάταξη prosklisiDS_19022020.pdf
Ημερομηνία Διεξαγωγής 19/02/2020

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018), του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) όπως ισχύουν και του άρθρου 3 παρ. 3δ του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα Κυθήρων, στις 19/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30’ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου λιμένος Ποταμού Αντικυθήρων» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός – στεγάνωση – ανακαίνιση δεξαμενών» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Γερακαρίου» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών τοπικής κοινότητας Μυρτιδίων» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιρίου νηπιαγωγείου Κυθήρων» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Γερακάρη» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή ομβροδεξαμενής Κόκκινου Λάκκου Αντικυθήρων» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μητάτων – Διαμόρφωση και αναβάθμιση νοτίου ορίου» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 9. Συμμετοχή στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2020 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
 10. Ορισμός εκπροσώπου για τη στελέχωση επιτροπής (εισηγητής: Δήμαρχος).
 11. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 12. Ορισμός μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικής οδοποιίας» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 14. Συμμετοχή του Δήμου Κυθήρων στην Πρόσκληση του Ε.Π. «Αττική» με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ104 και τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΟΤΑ Α Βαθμού για την Επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 15. Υλοποίηση από τον Δήμο Κυθήρων Υποέργων της Πράξης «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5003945 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 16. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 17. Αποδοχή μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγ. Πελαγία και Διακόφτι», προϋπολογισμού 1.720.000,00€ (με το ΦΠΑ) και διαβίβασή της στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής για την σύνταξη του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (εισηγητής: Δήμαρχος).

Αρχεία