Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 13-12-2019 (26η)

Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 13-12-2019 (26η)

Δημοσιεύτικε στις 9 Δεκεμβρίου 2019
Ημερομηνία Διεξαγωγής 13/12/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύουν, του Ν.4555/2018 όπως ισχύουν και του άρθρου 3 παρ. 3δ του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα Κυθήρων, στις 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30′ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Απόδοση ετήσιου χρηματικού βοηθήματος Κληροδοτήματος «Μανωλέσου» Τ.Κ. Λογοθετιανίκων (εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κυθήρων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στην Επιτροπή Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος του Δικτύου Π Ε Νήσων Αττικής (εισηγητής: Δήμαρχος).
  4. Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΕΔ και του Δήμου Κυθήρων από 01/01/2020 έως 31/12/2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
  5. Λήφη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Κυθήρων στην Τράπεζα της Ελλάδος και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων (εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
  6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κυθήρων στην Πρόσκληση IV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (εισηγητής:Δήμαρχος).
  7. Ορισμός διοίκησης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  8. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

 

Video