Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 29-11-2019 (25η)

Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 29-11-2019 (25η)

Δημοσιεύτικε στις 25 Νοεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύουν και του άρθρου 3 παρ. 3δ του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα Κυθήρων, στις 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00’ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός αιρετών μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κυθήρων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3013/02 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού έτους 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους παρεπιδημούντων έτους 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 5. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 6. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους κοινοχρήστων – πεζοδρομίων έτους 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Κυθήρων για το έτος 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 8. Αποδοχή παραχώρησης δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων από την Περιφέρεια Αττικής (εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 9. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων περιόδου Χριστουγέννων 2019 – Πρωτοχρονιάς 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικών στην Αγία Πελαγία» (εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου Καψαλίου» (εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 12. Τροποποίηση – προσαρμογή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 13. Τροποποίηση – προσαρμογή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 14. Τροποποίηση – προσαρμογή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).
Video