18η Συνεδρίαση Ο.Ε. – Πρόσκληση

18η Συνεδρίαση Ο.Ε. – Πρόσκληση

Δημοσιεύτικε στις 16 Νοεμβρίου 2019
Ημερήσια Διάταξη 18η-Πρόσκληση-ΟΕ.pdf
Ημερομηνία Διεξαγωγής 20/11/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα Κυθήρων στις 20/11/2019  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00’ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) για το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ηλία».
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση – Παραλλαγή δικτύων ύδρευσης».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών φανών Δημοτικού Φωτισμού στην παραλία Καψαλίου».
 5. Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».
 7. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2020.
 8. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους Καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού έτους 2020.
 9. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους παρεπιδημούντων έτους 2020.
 10. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2020.
 11. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους κοινοχρήστων – πεζοδρομίων έτους 2020.

Αρχεία