Νέα μηχανήματα έργου στο Δήμο Κυθήρων

Νέα μηχανήματα έργου στο Δήμο Κυθήρων

Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στο Δήμο μας, που χρηματοδοτείται με πόρους του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών με συνολικό προϋπολογισμό 225.000€ με το ΦΠΑ.
Ανάδοχος είναι η εταιρεία “Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και η προθεσμία παράδοσης ανέρχεται σε 3 μήνες.
Τα προς προμήθεια είδη, που θα ενισχύσουν σημαντικά το στόλο του Δήμου μας, είναι:
1. Αυτοκινούμενο καλαθοφόρο όχημα. Η υπερκατασκευή θα είναι καινούρια και αμεταχείριστη, θα κατασκευάζεται σε σειρά παραγωγής από το εργοστάσιο κατασκευής και όχι με περιστασιακή μετατροπή άλλου παρόμοιου μοντέλου. Θα είναι αρθρωτού τύπου (για να μπορεί να εργάζεται στις ειδικές συνθήκες, π.χ. αλλαγής λαμπτήρων σε δρόμο με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καλύτερη υπερπήδηση εμποδίων, εργασίες κλαδέματος και κοπής δέντρων, κλπ.), και θα έχει δύο ή τρείς βραχίονες με τον τελευταίο βραχίονα τηλεσκοπικού τύπου. Το ύψος εργασίας θα είναι  ≥15,8 μέτρα και η μέγιστη οριζόντια ακτίνα εργασίας πάνω από 5 μέτρα με φορτίο 200 κιλά και τουλάχιστον 8 μέτρα με φορτίο 80 κιλά. Επίσης, θα μπορεί να περιστρέφεται και από τις δύο κατευθύνσεις τουλάχιστον για 270°.
2.  Φορτωτής Πλάγιας Ολίσθησης. Θα περιλαμβάνει επίσης τα εξής παρελκόμενα:

·         Σκούπα με κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 450 λίτρων για τον καθαρισμό των οδών.

·         Εκσκαφέα με δύναμη εκσκαφής τουλάχιστον 2.800 kg και βάθους εκσκαφής τουλάχιστον 2,75m

·         Κάδο με αρπάγη για αποκομιδή κομμένων κλαδιών, θάμνων και λοιπών υλικών

·         Χορτοκοπτικό με πλάτος κοπής 1,60m βάρους λειτουργίας τουλάχιστον 450 kg.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης