Συνεχίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου για 3 ακόμη χρόνια

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου για 3 ακόμη χρόνια

Η λειτουργία της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου συνεχίζεται κανονικά και θα γίνει και την νέα περίοδο από τον φορέα «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α)», με την συνεργασία του Δήμου Κυθήρων, στο πλαίσιο της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ», η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» με συνολική χρηματοδότηση 119.354,95€.

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Κυθήρων, που λειτουργεί στο πρώην Κοινοτικό Γραφείο Φρατσίων που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Κυθήρων, θα είναι ανοιχτή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με σταθερό ωράριο 8.00-16.00, πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή), καλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Στόχος της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η υποστήριξη ατόμων/νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, ωφελούμενοι του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.) σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμος Κυθήρων αξιοποιεί κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων, αλλά και κοινωνικών δράσεων όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στοχεύοντας στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η επιτυχής λειτουργία, όμως, του Κοινωνικού Παντοπωλείο χρειάζεται την συνεχή και έμπρακτη υποστήριξη όλων μας!

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης