Υδροδότηση οικισμών των Κυθήρων

Υδροδότηση οικισμών των Κυθήρων

Με την τουριστική περίοδο του 2023 να κλεί1νει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αφού τόσο οι αφίξεις όσο και οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν την αντικειμενικά πολύ καλή χρονιά του 2022, και με αφορμή διάφορες αναρτήσεις που αφορούν την υδροδότηση των οικισμών στα Κύθηρα καθ΄ όλο το καλοκαίρι πολλές από τις οποίες δεν είχαν πάντα ως βάση την πραγματικότητα ή αποτελούσαν προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος, η Δημοτική Αρχή με αίσθημα ευθύνης, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

 1. Τα προβλήματα υδροδότησης του φετινού καλοκαιριού εντοπίστηκαν κυρίως στις εξής περιοχές: α) Κάλαμος/Ξερονιάματα/Σταυρός/Σπηλίες (δίκτυο Καλάμου) και β) στους οικισμούς που υδρεύονται από τη δεξαμενή της Σκληρής (Κυπριωτιάνικα, Αλοιζιάνικα, Φριλιγκιάνικα, Αρωνιάδικα, Καστρισιάνικα, Βαμβακαράδικα, Πιτσινάδες), ενώ παρουσιάστηκε πτώση της απόδοσης της γεώτρησης στα Φράτσια (μη αναμενόμενη), που αντιμετωπίστηκε με τη μεταφορά νερού διά βυτίων.
 2. Σε ό,τι αφορά τον Κάλαμο, ολοκληρώθηκαν οι 3 νέες γεωτρήσεις που είχαν προγραμματιστεί από το προηγούμενο έτος (αδειοδοτήθηκαν τον Οκτώβριο του 2022 από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) και με το νερό που πλέον αντλείται από αυτές, λύθηκε οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης σε Κάλαμο, Ξερονιάματα, Σταυρό, Σπηλίες, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή Λιβαδίου και στο Στραπόδι. Σημειώνεται ότι η γεώτρηση της Χάλας ήταν εκτός λειτουργίας λόγω λειψυδρίας από το Μάρτιο 2022 και η απόδοση της γεώτρησης στα Λιναροβροχία μειώθηκε από το χειμώνα. Ωστόσο η Δημοτική μας Αρχή είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διενέργεια νέων γεωτρήσεων και έτσι το χρόνιο πρόβλημα των οικισμών αυτών επιλύθηκε οριστικά με αποτέλεσμα οι κατοικίες αλλά και οι πολλές τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής να διαθέτουν επάρκεια υδροδότησης για πρώτη φορά χωρίς άγχος και αστερίσκους, γεγονός που μας γεμίζει περηφάνια ως Δημοτική Αρχή γιατί ο προγραμματισμός μας ήταν έγκαιρος και κυρίως επιτυχής.
 3. Αναφορικά με τους οικισμούς που υδρεύονται από την δεξαμενή της Σκληρής, η Δημοτική Αρχή καθημερινά μετέφερε νερό με βυτία στην εν λόγω δεξαμενή προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα. Σημειώνεται ότι μετά από αίτημά μας, ήρθε στο νησί μας βυτίο μεταφοράς νερού του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο από τέλη Ιουλίου μέχρι 31-08 εκτελούσε καθημερινά δρομολόγια πλήρωσης της δεξαμενής Σκληρής, έχοντας ομαλοποιήσει την κατάσταση σε όλους τους οικισμούς. Τα προβλήματα επάρκειας ύδατος στην περιοχή των κεντρικών Κυθήρων έρχονται από το παρελθόν, ωστόσο, φέτος εντάθηκαν για 2 λόγους: α) λόγω αύξησης της ζήτησης κατανάλωσης σε ποσοστό άνω του 50% συνεπεία της αύξησης της επισκεψιμότητας ήδη από το Μάιο και β) λόγω μείωσης απόδοσης στην υδρομάστευση της Γωνίας και στις γεωτρήσεις του Κακάβου και της Γουρίας.  Για την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης της περιοχής, έχει ήδη δημοπρατηθεί η κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης μήκους 6,5 χιλιομέτρων, έργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» και θα ξεκινήσει περίπου σε 2 μήνες. Πρόκειται για νέα δίκτυα σε περιοχές όπου αντιμετωπίζουμε συχνότατες βλάβες καθώς τα υπάρχοντα δίκτυα διέρχονται από δασώδεις εκτάσεις με αποτέλεσμα να καθυστερεί πολύ ο εντοπισμός των βλαβών. Ακόμα ένα σωτήριο για την περιοχή έργο υδροδότησης έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ με π/υ 290.000€ και δημοπρατείται άμεσα. Με τα έργα αυτά, που θα έχουν ολοκληρωθεί την άνοιξη-αρχές καλοκαιριού  του 2024, θα επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα υδροδότησης της δυσκολότερης υδροδοτικά περιοχής στο νησί, προβλήματα που υπάρχουν εδώ και περίπου 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δεν ήταν απλή υπόθεση. Εκπονήθηκαν απαιτητικές μελέτες, λήφθηκαν αδειοδοτήσεις, υποβλήθηκαν σε προγράμματα χρηματοδότησης που δεν υπήρχαν μέχρι πριν 3 χρόνια.
 4. Η θολότητα του νερού που παρουσιάστηκε σε μικρό μέρος της περιοχής «Αγία Αναστασία», οφείλεται στην απότομη πτώση της στάθμης σημαντικών γεωτρήσεων της περιοχής (π.χ. Πετρούνι), που μέχρι πρόσφατα είχαν μεγάλη υδροδοτική ισχύ και λόγω της λειψυδρίας του περσινού χειμώνα την απώλεσαν, κάτι που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Η Δημοτική Αρχή προέβη στις κατάλληλες ενέργειες αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα στο μέτρο του δυνατού, ενώ έχει ζητηθεί η εκπόνηση ειδικής μελέτης από την Περιφέρεια, καθώς εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν έργα μεγάλου κόστους για τη μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος σε περίπτωση που η λειψυδρία συνεχιστεί.
 5. Τέθηκε σε λειτουργία η αφαλάτωση του Διακοφτίου στις 7 Αυγούστου, με βάση τον αρχικό μας προγραμματισμό (δεν υπήρχε ανάγκη να λειτουργήσει νωρίτερα) και το Διακόφτι υδρεύεται πλέον αποκλειστικά από αυτήν με αποτέλεσμα οι ποσότητες νερού των γεωτρήσεων να εξοικονομούνται για άλλες περιοχές.
 6. Επί του παρόντος δεν παρέστη λόγος λειτουργίας των 2 μονάδων αφαλάτωσης της Αγ. Πελαγίας (η δοκιμαστική λειτουργία των οποίων ήταν απόλυτα επιτυχής), καθώς ο οικισμός έχει επάρκεια νερού, ενώ δύναται να ενισχυθεί και από τη νέα γεώτρηση στη θέση «Αγριοσυκία».
 7. Ενεργοποιήθηκε η 2η γεώτρηση στα Κοκκινοχώραφα που εξυπηρετεί απρόσκοπτα την Παλαιόπολη και τον Αβλέμωνα όπου οι θερινές καταναλώσεις αυξάνονται συνεχώς.
 8. Δημοπρατείται στις 06/10 το έργο της αντικατάστασης παλαιών γεωτρήσεων (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) με προϋπολογισμό 650.000€, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, επιλύοντας προβλήματα πολλών ετών.
 9. Δημοπρατείται στις 17/10 το έργο της ολοκλήρωσης και επαύξησης των συστημάτων τηλεμετρίας (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) με προϋπολογισμό 3.100.000€, που θα συμπληρώσει καίρια το ήδη λειτουργούν σύστημα, το οποίο φέτος επέλυσε πάρα πολλά προβλήματα στο δίκτυο των δεξαμενών και αντλιοστασίων.
 10. Δημοπρατούνται το Νοέμβριο οι νέες μονάδες αφαλάτωσης (Παλαιόπολη/Αβλέμωνας, Καψάλι, Αντικύθηρα) (πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ) με προϋπολογισμό 1.860.000€ που επίσης θα βελτιώσουν κατά πολύ την επάρκεια ύδατος του χρόνου το καλοκαίρι.
 11. Με αφορμή τα έργα ύδρευσης που εδώ και 9 χρόνια έχει εκτελέσει η Δημοτική μας Αρχή, επιλύθηκαν χρόνια προβλήματα υδροδότησης σε δεκάδες οικισμούς, τα οποία ταλαιπωρούσαν τους πολίτες μέχρι το 2015 και σήμερα αποτελούν παρελθόν. Ενδεικτικά: υδροδότηση οικισμών Καρβουνάδων, Δρυμώνα, Πιτσινιανίκων, Καλησπεριανίκων, Λιβαδίου, Ποταμού, Σταθιανίκων, Αγίου Ηλία, Γουδιανίκων, Τραβασαριανίκων, Κοντολιανίκων κ.λπ., οικισμών δηλαδή που μέχρι πριν λίγα χρόνια καθ΄ όλη την θερινή περίοδο αντιμετώπιζαν διαρκή και σοβαρότατα προβλήματα επάρκειας ύδατος. Με το έργο της τηλεμετρίας (που αρχικά είχε τύχει χλευασμού), το προσωπικό του Δήμου επεμβαίνει άμεσα στις δεξαμενές και τις γεωτρήσεις, καθώς όλες οι πληροφορίες και δυσλειτουργίες εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα real time, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν όταν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κυριολεκτικά «σκαρφάλωνε» στις δεξαμενές αφού όμως αυτές είχαν αδειάσει, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και εκατοντάδες κυβικά νερού.
 12. Η στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό (Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός) αλλά και με μόνιμους υδραυλικούς, αποτελεί ακόμα ένα επίτευγμα της Δημοτικής μας Αρχής και συμβάλει στην άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων ενός δαιδαλώδους δικτύου, που αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα δίκτυα ύδρευσης πανελλαδικά. Να αναφερθεί ότι μόνο για το τρίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου, το προσωπικό της ΤΥ καθώς και 20 άτομα εξωτερικοί συνεργάτες και υδραυλικοί, αντιμετώπισαν επιτυχώς 183 περιστατικά σημαντικών εκτάκτων βλαβών στην ύδρευση! Και ότι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με όλα τα στελέχη της ΤΥ και τους εξωτερικούς συνεργάτες βρίσκονται για σχεδόν 15 ώρες την ημέρα στο δρόμο, στις γεωτρήσεις και τις υποδομές ύδρευσης, ώστε να ελαχιστοποιούν τα προβλήματα.
 13. Το σύνολο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του δημοτικού δικτύου ύδρευσης, ελέγχεται ποιοτικά κάθε μήνα με βάση σύμβαση που υπάρχει με εξειδικευμένο πιστοποιημένο εργαστήριο ήδη από το 2015. Ελέγχονται όλοι οι ποιοτικοί δείκτες και όλες οι παράμετροι που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και το σύνολο των αποτελεσμάτων τηρείται σε αρχείο στην Τεχνική Υπηρεσία. Η ασάφεια της σχετικής ΚΥΑ περί των όρων πληροφόρησης του κοινού (Παράρτημα IV) υπήρξε αντικείμενο ερωτημάτων και οχλήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο από τους Δήμους και έτσι μόλις στις 13-09-2023 κοινοποιήθηκε στους Δήμους (αρ. πρωτ. 72234) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Θέσπιση υποχρεωτικής πληροφόρησης του κοινού για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», στην οποία όλοι οι Δήμοι (και ο δικός μας) θα προσαρμοστούν άμεσα. Εξάλλου, με απόφαση Δημάρχου έχουν οριστεί αρμόδιοι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, που τηρούν πλήρως τα καθήκοντά τους.

 Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή νοιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν από καρδιάς την Τεχνική Υπηρεσία, τον Προϊστάμενο και τα στελέχη της, τους υδραυλικούς και το σύνολο των εξωτερικών συνεργατών της ύδρευσης, γιατί σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού υπερέβαλλαν εαυτούς, εργάστηκαν πολύ πέραν του ωραρίου τους και ανταποκρίθηκαν πλήρως στα καθήκοντά τους, προκειμένου να υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα στον τομέα της ύδρευσης, λαμβάνοντας υπόψη και την πολύ μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας στο νησί σε συνδυασμό με τη μείωση των βροχοπτώσεων κατά το περασμένο υδρογεωλογικό έτος. Με τα έργα που η Δημοτική Αρχή έχει προγραμματίσει και υλοποιεί, το ερχόμενο καλοκαίρι θα έχει ακόμα λιγότερα προβλήματα.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης