Διακοπές υδροδότησης

Διακοπές υδροδότησης

Λόγω βλάβης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης που τροφοδοτεί τις κοινότητες Φριλιγκιανίκων, Μητάτων και Αρωνιαδίκων, και λόγω της υπερκατανάλωσης που υπάρχει, θα γίνουν τις επόμενες ημέρες παρατεταμένες διακοπές υδροδότησης στους οικισμούς των Κοινοτήτων αυτών.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης