Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με 8μηνη σύμβαση

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με 8μηνη σύμβαση

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κυθήρων που εδρεύει στα Κύθηρα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Δείτε τα σχετικά αρχεία παρακάτω:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα ΣΟΧ

3. Αίτηση ΣΟΧ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης