Ανακοίνωση πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοίνωση πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης (2 ) διάρκειας στο Πνευματικό &. Πολιτιστικό Κέντρο Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί Δήμου Κυθήρων.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης