Πληροφορίες για την έναρξη αντιπυρικής περιόδου

Πληροφορίες για την έναρξη αντιπυρικής περιόδου

Ενόψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, ενημερώνονται οι πολίτες για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη αριθ. 20/2023 (ΦΕΚ 2549/Β’/19-04-2023) και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 – όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, oι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των ακολούθων εκτάσεων: α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, β) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.), από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, γ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, έχουν την υποχρέωση να προβούν στον καθαρισμό αυτών, από την 1η μέχρι την 30ή Απριλίου 2023, καθώς και την υποχρέωση συντήρησής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Β’/28-03-2023) “…Ο δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος επιβάλλει ΠΡΟΣΤΙΜΟ πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ…Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών…”.

Οι καθαρισμοί των εν λόγω χώρων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30/04/2023.

Στους χώρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 και σύμφωνα με άρθρο 12 της Πυροσβεστικής Διάταξης αριθ. 9/2021 “Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους” (ΦΕΚ 1923/Β’/13-05-2021), απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης