Χορήγηση, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2021-22 προπτυχιακών υποτροφιών από το κληροδότημα Στάη

Χορήγηση, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2021-22 προπτυχιακών υποτροφιών από το κληροδότημα Στάη

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2021-22, δεκαπέντε (15) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ, σε Κυθήριους πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των εισαγομένων στις Φυσικομαθηματικές Σχολές.

Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ

 

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης