Απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. στην προσφυγή του κ. Νικολάου Μαγουλά

Απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. στην προσφυγή του κ. Νικολάου Μαγουλά

Μετά την από 29/12/2022 προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικολάου Μαγουλά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Στάθης απέστειλε στον κ. Μαγουλά σχετική απάντηση.

Διαβάστε τη εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης