Συνεδρίαση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Συνεδρίαση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Η επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του δήμου Κυθήρων, περιφερειακής ενότητας νήσων και των δημοτικών κοινοτήτων Σαλαμίνος, Αιαντείου, Αμπελάκιων και Σεληνίων του δήμου Σαλαμίνας περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 71305/15-6-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΑΓΟΡ1Κ-Δ1Ω – ΦΕΚ 602/Υ.Ο.Δ.Δ./ 2021) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 132630/26-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ7ΚΟΡ1Κ-ΝΝ9 – ΦΕΚ 1087/Υ.Ο.Δ.Δ./2021) όμοια, θα συνεδριάσει τις κάτωθι ημέρες:
Πέμπτη 10 του μηνός Νοεμβρίου και ώρα 11:00’π.μ.,
Παρασκευή 11 του μηνός Νοεμβρίου και ώρα 11:00’π.μ.,
Πέμπτη 24 του μηνός Νοεμβρίου και ώρα 11:00’π.μ. και
Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου και ώρα 11:00’π.μ.,
στην έδρα της, επί της οδού Αγίου Διονυσίου 5, 3ος όροφος στον Πειραιά (έδρα της Δ/νσης Δασών Πειραιά), προκειμένου να συζητηθούν οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη Τοπικών κοινοτήτων Μητάτων & Ποταμού νήσου Κυθήρων που αναφέρονται στους τέσσερις συνημμένους πίνακες Ημερήσιας Διάταξης.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο καθώς και τους πίνακες από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης