Πρόσκληση συζήτησης αντιρρήσεων κατά Δασικού Χάρτη

Πρόσκληση συζήτησης αντιρρήσεων κατά Δασικού Χάρτη

Η  πρόεδρός της   επιτροπής  εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών των τοπικων/δημοτικων κοινοτήτων του δήμου Κυθήρων, περιφερειακής ενότητας νήσων και των δημοτικών κοινοτήτων Σαλαμίνος, Αιαντείου, Αμπελακίων και Σεληνίων του δήμου Σαλαμίνας περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής,

που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ.: 71305/15-6-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΑΓΟΡ1Κ-Δ1Ω – ΦΕΚ 602/Υ.Ο.Δ.Δ./ 2021) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 132630/26-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ7ΚΟΡ1Κ-ΝΝ9 – ΦΕΚ 1087/Υ.Ο.Δ.Δ./2021) όμοια, σας  καλεί,  την  ΔΕΥΤΕΡΑ  1 του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Επιτροπής, επί της οδού Αγίου Διονυσίου 5, 3ος όροφος στον Πειραιά (έδρα της Δ/νσης Δασών Πειραιά), προκειμένου να συζητηθούν οι αντιρρήσεις με α/α 1 έως 58 στον επισυναπτόμενο πίνακα Ημερήσιας Διάταξης, ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη νήσου Κυθήρων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την αναπληρώτρια Γραμματέα της Επιτροπής κ. Μαρία Γιαννοπούλου (τηλ.: 210 4124953) Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 12:00 έως  14:00.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης