Νέα έργα ύδρευσης

Νέα έργα ύδρευσης

Ο Δήμος Κυθήρων, ολοκλήρωσε και υλοποιεί νέα έργα ύδρευσης. Συγκεκριμένα:

  1. Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση Δεξαμενών και Αντλιοστασίων – Γ΄ Φάση». Πρόκειται για την τρίτη φάση της εκ βάθρων συντήρησης και ανακαίνισης των υποδομών ύδρευσης (δεξαμενές, αντλιοστάσια και βανοστάσια) που ξεκίνησε το 2015 και πλέον ολοκληρώνεται. Το έργο έχει προϋπολογισμό 100.400,00€ και καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Προβλέπεται η ριζική ανακαίνιση και συντήρηση των εξής υποδομών: Υδατόπυργος Γερακαρίου, κεντρικές δεξαμενές Ποταμού (TACAN), 2η δεξαμενή Διακοφτίου, 2 δεξαμενές Πετρουνίου, δεξαμενή Βιαραδίκων, 2 δεξαμενές Πηγής Βιαραδίκων, αντλιοστάσιο Κρυόβρυσης, δεξαμενή Αγ. Πελαγίας, οικίσκος στη θέση Ψωμά, 3 δεξαμενές στα Αντικύθηρα. Ανάδοχος είναι η Θεανώ Χρήστου (Πολ. Μηχανικός) και η τελική δαπάνη του έργου μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (33%) ανέρχεται σε 67.887,69€. Η προθεσμία περάτωσης είναι 8 μήνες.
  2. Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας δεξαμενής ύδρευσης στην Πλατειά Άμμο, χωρητικότητας 100 κυβικών, που κατασκευάστηκε στη θέση «Άγιος Προκόπιος» και σε οικόπεδο που ευγενώς παραχωρήθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού, προς το σκοπό αυτό. Το έργο ήταν πολυετές αίτημα των κατοίκων της περιοχής, καθώς η μέχρι πρότινος χρησιμοποιούμενη δεξαμενή ήταν πολύ μικρής χωρητικότητας και δεν επαρκούσε για τις υδροδοτικές ανάγκες του οικισμού.
  3. Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του οικισμού «Λαζαριάνικα» της Τ.Κ. Καρβουνάδων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Τα Λαζαριάνικα δεν διέθεταν δίκτυο ύδρευσης και το έργο αυτό υπήρξε αίτημα πολλών ετών των κατοίκων της περιοχής.
  4. Ηλεκτροδοτήθηκαν οι νέες γεωτρήσεις στις θέσεις «Διστέρνια», «Κοκκινοχώραφα (2)» και «Αγριοσυκία». Οι 2 πρώτες θα λειτουργήσουν άμεσα καθώς έχουν κατασκευαστεί ήδη τα δίκτυα ύδρευσης και θα ενισχύσουν σημαντικά τις περιοχές της Αγ. Πελαγίας, της Παλαιοπόλεως και του Αβλέμωνα. Η γεώτρηση στη θέση «Αγριοσυκία» θα λειτουργήσει μετά την κατασκευή του δικτύου σύνδεσης με τη δεξαμενή της Αγ. Πελαγίας, που έχει ήδη δημοπρατηθεί.
  5. Τοποθετήθηκε δεύτερο φίλτρο αποσιδήρωσης και απομαγγάνωσης στη γεώτρηση Πετρουνίου, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος.
  6. Ολοκληρώθηκε η εξυγίανση και βελτίωση της υδρομάστευσης στη θέση «Γωνία» της Κοινότητας Μητάτων. Εξοικονομήθηκε σημαντική ποσότητα νερού που θα καλύψει τις ανάγκες των οικισμών: Μητάτα, Φριλιγκιάνικα, Αλοϊζιάνικα, Αρωνιάδικα, Βαμβακαράδικα, Πιτσινάδες, Δόκανα και Κυπριωτιάνικα, δηλαδή την δυσκολότερη υδροδοτικά περιοχή του νησιού.
  7. Ξεκίνησε τη λειτουργία της η φορητή μονάδα αφαλάτωσης στα Αντικύθηρα, που θα καλύψει και φέτος τις ανάγκες ύδρευσης του νησιού, με έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του Προγράμματος ΤΡΙΤΣΗΣ, έχει εγκριθεί η προμήθεια μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στα Αντικύθηρα, δυναμικότητας 100 κυβικών ημερησίως, που θα δημοπρατηθεί τους επόμενους μήνες (μαζί με τις μονάδες αφαλάτωσης του Καψαλίου και της Παλαιοπόλεως-Αβλέμωνα).

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης