4η τροποποίηση της απόφασής περί “Ανάρτησης δασικού χάρτη Δήμου Κυθήρων”

4η τροποποίηση της απόφασής περί “Ανάρτησης δασικού χάρτη Δήμου Κυθήρων”

4η Τροποποίηση της με αριθμ. 24394/26-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΙ0ΟΡ1Κ-ΦΚΟ) απόφασής μας περί “Ανάρτησης δασικού χάρτη των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Κυθήρων, περιφερειακής ενότητας Νήσων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.

Δείτε την σχετική τροποποίηση εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης