Ξεκινάει το νέο δίκτυο ύδρευσης της Αγίας Πελαγίας με π/υ 3.100.000€

Ξεκινάει το νέο δίκτυο ύδρευσης της Αγίας Πελαγίας με π/υ 3.100.000€

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρων». Το έργο, προϋπολογισμού 3.100.000€ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Κυθήρων με τη συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο που έχει δημοπρατηθεί από την ίδρυση του Δήμου Κυθήρων και η δαιδαλώδης διαδικασία δημοπράτησης υπερέβη τον 1,5 χρόνο.

Ανάδοχος είναι η «ΤΕΒΑΡ Τεχνική, Λατομική, Τουριστική, Ναυτιλιακή και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία» και το συνολικό ποσό της σύμβασης, μετά την επιτευχθείσα έκπτωση ύψους 51,38%, ανέρχεται σε 1.519.005,33€ με το ΦΠΑ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 24 μήνες.

Πρόκειται για ένα μεγάλης σημασίας έργο για τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας, που λόγω της ταχύτατης οικιστικής του ανάπτυξης και της μεγάλης συγκέντρωσης τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, απαιτεί νέες σύγχρονες υποδομές με στόχο, όχι μόνο τις παρούσες ανάγκες, αλλά κυρίως τις μελλοντικές. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια πολυετή εκκρεμότητα για την ευρύτερη περιοχή, καθώς η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του υπεγράφη στις 15/3/2002 ανάμεσα στην ανάδοχο εταιρεία και τον τότε πρώτο Δήμαρχο Κυθήρων Αρτέμιο Καλλίγερο.

Οι μελέτες παρέμειναν ανενεργές επί σχεδόν 15 χρόνια, ενώ το 2014 η απερχόμενη τότε Δημοτική Αρχή τις υπέβαλε για χρηματοδότηση στο ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α., ωστόσο η πρόταση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και συνεπώς απορρίφθηκε. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το έργο αυτό απασχόλησε την τελευταία δεκαπενταετία την τοπική κοινωνία καθώς αποτελούσε διαχρονική υπόσχεση τόσο των Δημοτικών όσο και των Περιφερειακών Αρχών, χωρίς όμως να υλοποιείται. Το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής το 2015, μετά από επίμονο αίτημα της Δημοτικής Αρχής.

Προβλέπεται η κατασκευή 4 νέων δεξαμενών 600 συνολικά κυβικών, νέων αγωγών ύδρευσης μήκους άνω των 30 χιλιομέτρων, 177 φρεατίων ομαλής λειτουργίας και απομόνωσης, 16 φρεατίων καθαρισμού, 54 πυροσβεστικών κρουνών και όλες οι απαραίτητες συνοδευτικές εργασίες. Η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης θα ακολουθήσει τις ρυμοτομικές γραμμές του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού της Αγίας Πελαγίας. Με το έργο αυτό έχει υπολογιστεί η πλήρης κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών του οικισμού μέχρι το 2050.  

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι οι υδροδοτικές δυνατότητες της Αγίας Πελαγίας, του πλέον επιβαρυμένου τουριστικά οικισμού των Κυθήρων, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο καθώς εντός των επομένων μηνών θα τοποθετηθούν οι 2 μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κυβικών ημερησίως, που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και ευρίσκονται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΜΑΚ. Τέλος, σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία νέες γεωτρήσεις ύδρευσης για την ενίσχυση της Αγ. Πελαγίας, οι οποίες μετά την θέση σε λειτουργία της αφαλάτωσης, θα καταστεί δυνατό να ενισχύσουν την ευρύτερη περιοχή του Ποταμού.

 

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Κυθήρων δήλωσε τα εξής: «Υπογράψαμε τη σύμβαση ενός μεγάλου και ουσιαστικού αναπτυξιακού έργου, για το οποίο είχαμε δεσμευθεί στους κατοίκους και επαγγελματίες της Αγίας Πελαγίας. Το νέο δίκτυο ύδρευσης, σε συνδυασμό με τις αφαλατώσεις και τις νέες γεωτρήσεις, δημιουργούν ένα πλέγμα υδροδοτικής ασφάλειας για τον οικισμό της Αγ. Πελαγίας, που είναι ο πλέον απαιτητικός από πλευράς υδροδότησης σε όλο το νησί. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη, τα έργα υλοποιούνται, η Δημοτική Αρχή είναι παρούσα σε κάθε ανάγκη των πολιτών και έτσι θα συνεχίσουμε».

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης