Υποβλήθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης η ανάπλαση του Αβλέμωνα με π/υ 12.120.000€

Υποβλήθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης η ανάπλαση του Αβλέμωνα με π/υ 12.120.000€

Ο Δήμος Κυθήρων υπέβαλε στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημοσίου χώρου» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης πρόταση με τίτλο «Συνολική Ανάπλαση Οικισμού Αβλέμωνα» και συνολικό προϋπολογισμό (με το Φ.Π.Α.) 12.120.000€. Σημειώνεται, ότι, στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των σχετικών μελετών και υποβολής της πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης (αρ. 60/2022), δεν έλαβε μέρος (αναιτιολόγητα) ο εκπρόσωπος της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας.

Οι μελέτες εκπονήθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων Αττικής σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και με την υποστήριξη, από ίδιους πόρους του Δήμου, των Τεχνικών Γραφείων του κ. Αθανασίου Βλαχογιάννη (Αρχιτεκτονικά) και του κ. Κωνσταντίνου Κουρνιώτη (Διαχείριση Ομβρίων) και έχουν εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Νήσων.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη πρόταση ανάπλασης, ανάλογη της οποίας δεν έχει εκπονηθεί ξανά για το νησί μας. Το έργο αφορά στη συνολική βιοκλιματική ανάπλαση του οικισμού Αβλέμωνα, στην ανάδειξη του φυσικού του κάλλους και στην αποκατάσταση και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών.

Το κύριο αντικείμενο της πρότασης ανάπλασης αφορά στη διαμόρφωση χώρων περιπάτου και αναψυχής αλλά και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του συνόλου του οικισμού, σε αρμονία με τις υφιστάμενες κατασκευές και με σεβασμό στο ιδιαίτερο μορφολογικό ύφος της περιοχής. Στοιχεία που λειτουργούν ήδη ως τοπόσημα, όπως το Ενετικό Καστέλο και οι παραλιακές διαμορφώσεις περιπάτου, ενώνονται με τις νέες. Δημιουργούνται ζώνες κίνησης ποδηλάτου, υποδομές για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και μικροκινητικότητας καθώς και χώροι στάθμευσης οχημάτων στα όρια του οικισμού.

Στο πλαίσιο του έργου και με στόχο την επίτευξη του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της ανάπλασης και την μακροχρόνια διατήρησή του χωρίς την ανάγκη νέων μελλοντικών παρεμβάσεων, περιλαμβάνονται:

 • Διαμόρφωση αδιαμόρφωτης μέχρι σήμερα έκτασης 18.650τ.μ. Νότια και Δυτικά του δομημένου ιστού του οικισμού με δημιουργία χώρων αναψυχής και περιπάτου.
 • Διαμόρφωση δημοτικών χώρων στάθμευσης έκτασης 3.200τ.μ. και 5.190τ.μ. Βόρεια, σε αδιαμόρφωτη έκταση όπου εκτελείται ήδη η συγκεκριμένη λειτουργία.
 • Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμων επιφάνειας 1.476τ.μ. πίσω (Δυτικά) από το παλιό λιμάνι.
 • Οδοποιία, πεζοδρόμηση και ηλεκτροφωτισμός ολόκληρου του δομημένου ιστού του οικισμού.
 • Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ΟΚΩ στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
 • Νέα δίκτυα ύδρευσης και νέες οικιακές παροχές σε συνδυασμό με τη μονάδα αφαλάτωσης Παλαιοπόλεως-Αβλέμωνα που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ».
 • Δίκτυο αποχέτευσης στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.
 • Υποδομές διαχείρισης ομβρίων υδάτων – αντιπλημμυρική προστασία.
 • Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης: 259 θέσεις ΙΧ, 45 θέσεις δικύκλων, 40 θέσεις ποδηλάτων.
 • Κυκλική ποδηλατική διαδρομή.
 • Φυτεμένες επιφάνειες 7.500τ.μ.
 • Όδευση τυφλών 4,1χλμ.
 • 27 διαβάσεις και 117 ράμπες για διευκόλυνση των ΑμΕΑ.
 • Αστικός εξοπλισμός (κάδοι, παγκάκια κ.λπ.).
 • Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων με σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου πληρότητας.

Η μελέτη περιέχει όλες τις απαραίτητες προβλέψεις (ήπιες κλίσεις, ράμπες, οδηγό όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης) για αύξηση της προσβασιμότητας στο σύνολο του οικισμού από άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και παιδιά, με σκοπό την άνετη και ασφαλή μετακίνησή τους στους κοινόχρηστους  χώρους.

Το προτεινόμενο έργο συνδυάζεται με την πρόταση για σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων που έχει ήδη υποβάλλει ο Δήμος Κυθήρων στην Πρόσκληση «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων», μέσω της οποίας προβλέπεται η εγκατάσταση στον Αβλέμωνα ενός (από τους 4) σταθμούς μίσθωσης με 8 (από τα 30) ηλεκτρικά ποδήλατα.

Η συγκεκριμένη μελέτη συνιστά «πιλότο» για κάθε αντίστοιχη μελέτη ανάπλασης οικισμού, καθώς αποτελεί μια συνολική παρέμβαση, με όλα τα απαιτούμενα έργα υποδομής. Σύντομα η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην παρουσίαση-διαβούλευση των αντίστοιχων μελετών ανάπλασης της Χώρας και του Ποταμού, που αποτελούν επίσης εμβληματικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, με θετικές επιπτώσεις στο σύνολο του νησιού, την οικονομία και τον τουρισμό. Σύντομα επίσης θα γίνει η ανάθεση για τις μελέτες ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων του Καψαλίου, ενώ εντός των επομένων 2 ετών υπολογίζεται να ολοκληρωθούν και οι μελέτες ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων της Αγίας Πελαγίας.

Τα έργα αστικών αναπλάσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Φράτσια, Μητάτα, Belvedere, Τοιχίο Αγ. Πελαγίας, Σκλαβιάνικα, Βιαράδικα κ.λπ.) ή βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης/χρηματοδότησης (Κάτω Χώρα Μυλοποτάμου, Κυπριωτιάνικα, Αντικύθηρα κ.λπ.) αλλά και όσα ωριμάζουν και υποβάλλονται σταδιακά προς χρηματοδότηση (Αβλέμωνας, Χώρα, Ποταμός, Καψάλι, Αγία Πελαγία κ.λπ.) αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή έχει τη γνώση και την εμπειρία να καλύψει ένα μελετητικό και αναπτυξιακό κενό πολλών ετών και να αξιώσει με ισοτιμία, σε σχέση με μεγάλους Δήμους, χρηματοδοτήσεις και πόρους που το μέγεθός τους ποτέ ξανά δεν αποδόθηκε στο Δήμο μας.

Η πρόταση ένταξης του έργου, θα αξιολογηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο μέσα στους επόμενους μήνες.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης