Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου.

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Φίλωνος 91 (4ος όροφος), Τ.Κ. 18535, ύστερα από το υπ’ αριθ. 15/29-12-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ.
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για ένα χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.
Οι συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν:
– Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
– Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
– Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στον Πειραιά, καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

  1. Περίληψη Πρόσκλησης ενδιαφέροντος
  2. Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης