Νέο πυροσβεστικό όχημα αποκτά ο Δήμος Κυθήρων

Νέο πυροσβεστικό όχημα αποκτά ο Δήμος Κυθήρων

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τη σύμβαση για την προμήθεια ενός καινούργιου αυτόνομου πυροσβεστικού οχήματος με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και συνολικό ποσό συμβάσεως 49.600,00€ με το Φ.Π.Α. Ανάδοχος είναι η εταιρεία «ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με έδρα την Καρδίτσα, που αναδείχθηκε μέσω του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας.

Το όχημα θα είναι καινούργιο και θα φέρει σύγχρονα συστήματα πυρόσβεσης με δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε δυσπρόσιτες περιοχές λόγω του μικρού όγκου του, ενώ η δεξαμενή του θα είναι χωρητικότητας 500Lt. Η παράδοσή του θα γίνει εντός της συμβατικής προθεσμίας των 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης