Τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας ΠΕ νήσων Αττικής

Τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας ΠΕ νήσων Αττικής

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ της ΠΕ Νήσων Αττικής Πολιτισμός & Περιβάλλον «Εν Πλώ», το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί:

Α. Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους

Β. Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Την περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Νήσων Αττικής, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 1958/06-10-2021 αναλυτική Πρόσκληση.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης