Έναρξη περιόδου διενέργειας της ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου

Έναρξη περιόδου διενέργειας της ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με το ΑΠ 899293/25-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αρχίζει η περίοδος διενέργειας της ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήμα Υγείας Ζώων  θα έρθει κλιμάκιο στα Κύθηρα, ώστε να πραγματοποιηθεί η απογραφή ζωικού κεφαλαίου, η οποία αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου  αιγοπροβάτων και χοίρων.     Σε ενδεχόμενο μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν από την αρμόδια υπηρεσία τα προβλεπόμενα μέτρα συμμόρφωσης.   

 Τα σημεία απογραφής θα είναι:

  1. Τρίτη 9-11-2021 στον Αγροτικό συνεταιρισμό Λιβαδίου σε ώρες γραφείου
  2. Τετάρτη 10-11-2021 στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ποταμού σε ώρες γραφείου                                

Προσοχή ο κτηνοτρόφος όταν θα προσέλθει θα πρέπει να έχει μαζί του το μητρώο εκμετάλλευσής του και μητρώο φαρμακευτικής αγωγής. Αν δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, αυτός που θα τον αντιπροσωπεύσει θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα παραπάνω και να έχει αρμοδίως θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης