Διακοπή νερού στις Καλοκαιρινές

Διακοπή νερού στις Καλοκαιρινές

την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου και από τις 12:00′ έως τις 15:00′ θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής βλάβης και αντικατάστασης υδρομετρητών στο δίκτυο ύδρευσης των Καλοκαιρινών.
Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν διακοπές στην υδροδότηση του οικισμού.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης