Δραστηριότητα Δημάρχου 02/06/2021

Δραστηριότητα Δημάρχου 02/06/2021

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης συναντήθηκε την Τετάρτη 02/06 με το Δήμαρχο Σαλαμίνας κ. Γεώργιο Παναγόπουλο με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, νησιωτικών Δήμων, χρηματοδοτήσεων και έργων με έμφαση στην εξαιρετικά ανοδική πορεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Νήσων Αττικής μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σημαντικά αναπτυξιακά έργα και ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε όλη την Π.Ε. Νήσων.

Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) κ. Δημήτριο Μελά, συνοδευόμενος από τον Διαχειριστή του Δικτύου Νήσων κ. Μαρίνη Μπερέτσο. Ο  ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο Ελληνικός Οργανισμός πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων που λειτουργεί από το 2001 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών είναι να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και με διαφάνεια τις αγροτικές ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάγκη επίσπευσης των αιτημάτων πληρωμής του Δικτύου Νήσων αναφορικά με τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις του προγράμματος CLLD/LEADER που υλοποιούνται στους 8 Δήμους της Π.Ε. Νήσων. Οι επενδύσεις αυτές (που χρηματοδοτούνται μόνο μέσω Ομάδων Τοπικής Δράσης/Δικτύων Δήμων σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό της Ε.Ε.) για την περίπτωση των Κυθήρων έχουν συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης ύψους 2.800.000€, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και κοινωνία σε περίοδο κρίσης.

Τέλος, ο Δήμαρχος Κυθήρων είχε συνεργασία με στελέχη της ΜΟΔ Α.Ε. με στόχο την προετοιμασία προγραμμάτων τεχνικής ωρίμανσης έργων των Κυθήρων, με βάση το Νόμο 4674/2020, τις θετικές προβλέψεις του οποίου ο Δήμος μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί στο έπακρον.

Ο Δήμαρχος θα συνεχίσει τις προγραμματισμένες υπηρεσιακές και πολιτικές επαφές και συναντήσεις του στην Αθήνα και κατά τις επόμενες ημέρες.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης