Λειτουργία υπηρεσιών Δήμου Κυθήρων

Λειτουργία υπηρεσιών Δήμου Κυθήρων

Με βάση την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ με αρ. 20764/07-11-2020, μέχρι τις 30-11-2020 ισχύουν ειδικά μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού στο σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Κυθήρων λειτουργεί ήδη με μειωμένη προσέλευση του μόνιμου διοικητικού προσωπικού, καθώς το 50% αυτού εργάζεται είτε από απόσταση (τηλεεργασία) είτε με εργασία εκ περιτροπής είτε με τη χρήση ειδικών αδειών. Αυτό συνεπάγεται την εκτέλεση μόνο των κατεπειγουσών εργασιών που απαιτούνται για την κατ΄ ελάχιστον ομαλή λειτουργία του Δήμου.

Η προσέλευση του κοινού δεν επιτρέπεται στις δημοτικές υπηρεσίες και κάθε αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η προσέλευση στο Δήμο μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και με υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Κάθε είδους αιτήματα προς το Δήμο θα απαντώνται με βάση τις πραγματικές χρονικές δυνατότητες της Υπηρεσίας, όπως αυτές έχουν πλέον διαμορφωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω έκτακτα μέτρα, μη δυνάμενης της ακριβούς τήρησης ειδικών χρονικών προθεσμιών για την απάντηση ή διεκπεραίωση κάθε είδους υπόθεσης ή αιτήματος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης