Τη σύμβαση για την Ανάπλαση του Belvedere υπέγραψε ο Δήμαρχος

Τη σύμβαση για την Ανάπλαση του Belvedere υπέγραψε ο Δήμαρχος

Την Παρασκευή 14/2/2020 στο Δημαρχείο Κυθήρων έγινε η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Belvedere» ανάμεσα στο Δήμαρχο Κυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη και τον ανάδοχο κ. Χρήστο Μαρασιώνη. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 21-12-2018 με αρχικό προϋπολογισμό μελέτης 120.000€ με το Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 71.051,86€ με το Φ.Π.Α. και η προθεσμία ολοκλήρωσης έξι μήνες.

Όπως είναι γνωστό, το συγκεκριμένο έργο εγγράφεται στον δημοτικό προϋπολογισμό σχεδόν από συστάσεως Δήμου. Η Δημοτική Αρχή το έθεσε ως προτεραιότητα ήδη από το 2015, όταν ξεκίνησε τη διαδικασία επικαιροποίησης των αρχικών μελετών και λήψης των σχετικών εγκρίσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη θα γίνει συνολική ανάπλαση της περιοχής του Belvedere και θα τοποθετηθεί υπόγειο δίκτυο χαμηλού φωτισμού, αναβαθμίζοντας την περιοχή που αποτελεί ένα από τα πλέον επισκέψιμα σημεία των Κυθήρων.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου (πιστώσεις ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη, κάθε σύμβαση έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που διενεργείται με ανοικτό διαγωνισμό (δηλαδή συνολικού π/υ μελέτης άνω των 74.000€ με το ΦΠΑ) θα υπογράφεται στο Δημαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία του αναδόχου.

Δείτε τη σύμβαση εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης