Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Κυθήρων καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα ρυμοτομίας, αποχέτευσης υδάτων (ομβρίων και ακαθάρτων), μελέτες υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, τοπογραφίας, πολεοδομικών εφαρμογών, κτηματολογίου και χάραξης αιγιαλών, καθώς και θέματα διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και ειδικότερα σε συμβάσεις του Δήμου για θέματα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης και σύνταξης Τεχνικών δελτίων έργων, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων μέσω της δημιουργίας σύγχρονων υποδομών στο νησί.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω έγγραφο

– Πλήρωση Θέσης Ειδικού Συνεργάτη

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης